Struktur Organisasi

Jabatan: KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA)
Nama Pejabat: Detail Pegawai AKHMAT KAMARUDIN
NIP: -

Nama                     : AKHMAT KAMARUDIN

Tempat/Tgl Lahir      : Batang, 14 Juli 1977

Pendidikan terakhir  : SMK

Status                     : Kawin

Keluarga                 : Istri 1 dan 2 anak