Struktur Organisasi

Jabatan: SEKRETARIS DESA
Nama Pejabat: Detail Pegawai ROHMI NUZULIA, S. Pd
NIP: -

Nama                 : Rohmi Nuzulia, S. Pd

Tempat/Tgl Lahir  : 1 Agustus 1986

Status                : Kawin

Pendidikan          : SD N Madugowongjati 01

                            SMP N 1 Gringsing

                            SMA N 1 Subah

                            IKIP PGRI Semarang Progdi/Jurusan : FPMIPA/ P. FISIKA

Pengalaman Kerja : Guru Fisika di SMP PGRI Gringsing (tahun 2008-2010)

                              Guru IPA di MTs NU 01 Banyuputih (tahun 2010-2016)

                              Sekretaris Desa Madugowongjati (tahun 2016 s.d sekarang)

Keluarga               : Suami 1

                              Anak 2